banner banner banner

LỰA CHỌN THEO NHÓM BÊN DƯỚI

LỰA CHỌN THEO NHÓM BÊN DƯỚI

KẾT QUẢ CỦA BẠN

KẾT QUẢ CỦA BẠN

Nguyên vật liệu phù hợp : Soft Gasket

BẠN HÃY CHỌN LOẠI VẬT LIỆU
  1. Cấu tạo: Aramid+ Inorganic+NBR
  2. Tỉ trọng: 5.91 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 3.5 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -123 -> 123 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 200 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 50 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: Aramid+ Inorganic+NBR
  2. Tỉ trọng: 1.7 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 10 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: 250 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 350 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 120 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: Aramid+ organic+NBR
  2. Tỉ trọng: 1.75 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 9.5 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: 220 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 300 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 80 (bar)
  7. Xuất xứ: Ấn Độ
  1. Cấu tạo: Graphite + SS316
  2. Tỉ trọng: 1.5 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 550 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 550 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: EPDM
  2. Tỉ trọng: 1.3 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 5 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -40 -> + 100 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 130 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Ấn Độ
  1. Cấu tạo: FKM
  2. Tỉ trọng: 1.95 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 4 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -30 -> + 220 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 250 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Ấn Độ
  1. Cấu tạo: NBR-SBR
  2. Tỉ trọng: 1.45 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 7 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -10 -> + 70 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 90 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: EPDM
  2. Tỉ trọng: 1.3 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 7 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -40 -> + 100 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 120 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: PTFE
  2. Tỉ trọng: 2.2 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 20 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: 220 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 260 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 12 (bar)
  7. Xuất xứ: Trung Quốc
  1. Cấu tạo: 304/304 FG/CS
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 550 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 700 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 304/304 FG/304
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 550 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 700 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 316/316 FG/CS
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 550 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 700 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 316/316 FG/316
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 550 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 700 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 304/304 FPTFE/304
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 260 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 300 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 100 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 316/316 FPTFE/316
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 260 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 300 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 100 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: 316/316 FMICA-G/316
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 850 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 850 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: Aramid+Glass fiber+NBR
  2. Tỉ trọng: 1.9 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 15 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -150 -> + 220 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 350 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 80 (bar)
  7. Xuất xứ: Hàn Quốc
  1. Cấu tạo: CR-SBR
  2. Tỉ trọng: 1.4 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 6 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -30 -> + 70 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 90 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Châu âu
  1. Cấu tạo: NR/BR
  2. Tỉ trọng: 1.2 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 10 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -10 -> + 70 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 90 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  7. Xuất xứ: Việt Nam
  1. Cấu tạo: PTFE + Silica
  2. Tỉ trọng: 2.2 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 14 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -268 -> + 260 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 260 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 83 (bar)
  7. Xuất xứ: Hàn Quốc
  1. Cấu tạo: Expanded PTFE
  2. Tỉ trọng: 0.9 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: 7 (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: 220 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 260 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 20 (bar)
  7. Xuất xứ: Trung Quốc
  1. Cấu tạo: Graphite + SS304
  2. Tỉ trọng: 1.5 (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: -200 -> + 500 (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 650 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  7. Xuất xứ: Trung Quốc
BẠN HÃY CHỌN THÔNG SỐ

LỰA CHỌN SẢN PHẨM THEO CÁC THÔNG SỐ

Vui lòng tìm kiếm sản phẩm theo hướng dẫn

BACK TO TOP